جُستار


علیهِ علیه کارگردان/ درنگی بر اطوار کارگردان‌ستیزی در شیوه‌ی اجرا

مقدمه

گناه: آنچه نو است، قوی است، نامنتظر است، غریبه است، تئاتر باید در پی گناه باشد.

- برتولت برشت۱

در یکی- دو سال اخیر، در بین اجراهایی که برچسب ...

جست‌وجویِ وضعیتِ دموکراتیک؛ یادداشتی بر سه اجرای یاجوج، هملت و همه‌ی افتادگان امیرحسین یزدی

     اکنون بعد از دیدن سومین اثر امیرحسین یزدی، با کشف خطوط نامرئی اما به‌هم‌پیوسته‌ی هر سه اثر، علاقه‌مندم تا تجربه‌ی خودم از این هر سه را به مثابه‌ی...

گونه‌ها و شیوه‌های اجرا - مکان‌های اجرا - بخش پنجم و پایانی

فضاهای سرگرمی Spaces for entertainment

فضاهایی که مناسب سرگرمی‌های پرطرفدار ساخته می‌شوند شکل‌های بسیار متنوعی دارند. اینجا نگاهی می‌اندازیم به دو نم...

گونه‌ها و شیوه‌های اجرا - مکان‌های اجرا - بخش چهارم

فضاهای پرومنید (گردشی)
Promenade theatreبرای عبارت Promenade از ترجمه‌ی کردشگری یا گردشی استفاده شده که معمولا رسا نیست. تئاتر پرومنید یا ایمرسیو یا ا...

گونه‌ها و شیوه‌های اجرا - مکان‌های اجرا - بخش سوم

سالن‌های یک سویه (محاطی)
End Stageدر این سالن‌ها صندلی به گونه‌ای تعبیه شده که تماشاگران فقط در یک سو و معمولا انتهای سالن می‌نشینند و اتاق کنترل نور ...

گونه‌ها و شیوه‌های اجرا - مکان‌های اجرا - بخش دوم

سالن‌های نعل اسبی (Thrust)تماشاخانه‌ای که در آن صحنه چنان وسیع است که تماشاچیان از سه سمت آن را احاطه می‌کنند. صحنه‌ی نعلی ممکن است شامل یک پیش‌گاه مح...

گونه‌ها و شیوه‌های اجرا - مکان‌های اجرا - بخش اول

در اعماق سرشت بشر غریزه‌ای هست برای آنکه با هم‌نوعانش گرد هم آید و تجربیات و دیدگاه‌هایش را با آنها به اشتراک بگذارد، یا به بیان دیگر قصه‌اش را بگوید ...

اَنتِگره

اَنتِگره کلمه‌ای فرانسوی است (Intégré):
در لغت یکپارچگی معنا می‌دهد؛ گاه ِ هم‌آییِ نیروها. در علوم اجتماعی «اَنتِگره» نقطه‌ای است که نیروها در شرایطی ...