گونه‌ها و شیوه‌های اجرا - مکان‌های اجرا - بخش دوم

سالن‌های نعل اسبی (Thrust)

تماشاخانه‌ای که در آن صحنه چنان وسیع است که تماشاچیان از سه سمت آن را احاطه می‌کنند. صحنه‌ی نعلی ممکن است شامل یک پیش‌گاه محصور باشد که فضایی برای نگهداری دکورهای اضافی در پشت صحنه فراهم می‌کند اما دید تماشاچیان به آن معمولا محدود است و ورود بازیگران از مدخل‌ها و فضاهایی که روی صحنه تعریف شده انجام می‌شود. در تئاترهای نعلی صحنه معمولاً از اولین ردیف تماشاچیان دو یا سه پله بالاتر می‌باشد. عرض صحنه ۹-۶ متر بوده و اغلب یک فضای چاله‌ای کم‌عمق بین صحنه‌ی تئاتر و تماشاچیان قرار می‌گیرد، که از طریق دو مسیر به صحنه دسترسی دارد. در حقیقت پشت محور صحنه‌ی نمایش، یک صحنه با یک برج صحنه و یا بدون برج ارائه می‌شود، که به کارگردان و طرّاح صحنه امکان ارائه‌ی فضای نمایشی خیال‌انگیز را در آن سوی سالن حضار می‌دهد. مرکز محور باید صحنه را قطع کند و مسیرهای ارتباطی باید با زاویه‌ی ۴۵ درجه نسبت به خروجی‌ها قرار بگیرند. تجهیزات نور و صدا برای سیستم محوری، مشابه صحنه‌ی میدانی است.


5

Northern Stage, Barrette Center for the Arts
White River Junction, Vermont, USA
Architect: Bread Loaf Corporation
Services: Programming, concept design, theatre planning, theatre equipment design and specification
Seat count: 240
www.northernstage.org
Theater Review: 'Venus Rising,' Northern Stage

 

6

Everyman Theatre
Baltimore, Maryland, USA
Architect: Cho Benn Holback & Associates
Services: Programming, concept design, theatre planning, and theatre equipment design and specification
Seat count: 100, 250
(۱۰۰۰ صندلی این سالن به‌صورتی تعبیه شده است که می‌توانددر گروه‌های کوچک‌تر به تبع طراحی سالن تغییر کند.سالن در اجراهای معمولی ۱۰۰ صندلی ثابت و ۲۵۰ صندلی متحرک دارد و اما در اجراهای پر تماشاگر تعداد صندلی‌ها می‌تواند به ۱۰۰۰ نفر هم برسد که این نوع چینش آنها نیز بنا به طراحی تغییر می‌کند.)
www.everymantheatre.org

 

7

Chicago Shakespeare Theater, Navy Pier
Chicago, Illinois, USA
Architect: VOA Associates
Services: Programming, concept design, theatre planning, and theatre equipment design and specification
Seat count: 200, 525
www.chicagoshakes.com

 

گردآوری: گروه ترجمه‌ی انتگره (ترفان) از مجموعه‌ی theatreprojects

نویسنده: انیسا رئوفی

ارسال دیدگاه


خوراک آر‌اس‌اس دیدگاه‌های این صفحه خوراک آر‌اس‌اس تمامی دیدگاه‌ها