عباس

اطلاعات نمایش
  • قیمت:20000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:16
  • مدت زمان:45 دقیقه
خرید بلیط
61455  4567 copy2.2d42c6

روایتی متفاوت از زندگی عباس نعلبندیان

صدا پیشه: مسلم صحرایی

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
بازیگران
سایر عوامل
  • طراح صحنه:حمزه زارعی