عباس میرزا

اطلاعات نمایش
  • قیمت:25000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:19
  • مدت زمان:35 دقیقه
خرید بلیط
28422 abbasmirza image.2d42c6

مشاور کارگردان: شهاب رحمانی
مشاور نویسنده: پرنیا شمس

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
بازیگران
سایر عوامل
  • طراح صحنه:شهریار صولتی
  • طراح نور:شهریار صولتی
  • گرافیست:علیرضا گلدهی
  • عکاس:سارا عزت آبادی