آب و دیگران

اطلاعات نمایش
  • قیمت:20000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:18
خرید بلیط
خلاصه

نویسنده و کارگردان: علیرضا ناصحی

عروسک گردان ها: هما خداجوی، مرجان نامور آزاد، فرشادفرهادپور، مرتضی فرجی، مرتضی حسینی امیر نقدعلی و علیرضا ناصحی
طراح پوستر: محمدرضا محبی
عکاس: مریم سهیلی و فرشاد فرهاد پور
- تقدیر شده در فستیوال های داخلی و خارجی
- اجرا شده در فستیوال «ایشارا» در دهلی هندوستان

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل