آدم، آدم است؟

اطلاعات نمایش
  • قیمت:25000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:19
  • مدت زمان:50 دقیقه
خرید بلیط
89433  .2d42c6

ویدیو آرت: متین قزلباش

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
  • دستیار کارگردان و برنامه ریز:مهدی علیپور
  • مجری طرح:محمد نژاد
  • طراح لباس:فاطمه اعرابی