عجیب‌السلطنه

اطلاعات نمایش
  • قیمت:30000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:19:30
  • مدت زمان:70 دقیقه
خرید بلیط
42727 img 20200707 wa0002.2d42c6

کاتب: علی خان بهروز نسب
رژیستور: بهنود خان قائم مقام خاندان محمدی پور
آکتورها: فهیمه خانوم صبیه حاج آقا معین، مهیار خان احمدی الممالک، مجید الدوله اقبال السلطنه، شروین الرعایا برکت الملک، یاسمن بانو حسینی شیرازی، وحید از طایفه ممیزی های مقیم تهران، نیلوفر خاتون دخت مهاریان ها، امیر الوزرا رئیسیان الرعایا، سروین السلطنه سیف الدوله، مرمر بانو معتمدی اصل دانا، غزال الملوک ابوذری
ارباب اصوات و ادوات موسیقی: احسان خان سامانی
مزقونچی: مازیار خان ولد جناب طالبی
تنبکی: مه آرا خاتون رجبی الدوله
اوستای نور: علی خان ساسانی نژاد
بزکچی و نقاش صورت: مرمر بانو معتمدی اصل دانا، علیرضا خان غدیری الملک
سردسته رامشگران: فهیمه خانوم صبیه حاج آقا معین
طرح بند جامه و البسه: الهام عزیز کرده داوود خان میرباقری رئیس الرئسا
اوستای اسباب صحنه: بهنود خان قائم مقام خاندان محمدی پور
آسیستان رژیستور: مصطفی ولد کزازی
مشاور امور جراید و آوازه گری: سبا دخت جناب حیدر خان
آسیستان جامه و البسه: فرزانه از خاندان مرتضوی ها به جز بیژن
ارباب صحنه: سپیده بانو از طایفه زرگر ها
عکاس باشی: مریم الملوک یونسی راد
ارباب اعلان و ارتباطات: اسماعیل ولد ذکور خاندان مرادی

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل