الف کاف شین

اطلاعات نمایش
 • قیمت:35000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:21
 • مدت زمان:50 دقیقه
خرید بلیط
70373 img 20200211 wa0010.2d42c6
اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • دستیار کارگردان و برنامه ریز:مریم خدمتی
 • گرافیست:آتلیه‌ی و ناگهان
 • عکاس:ضیاءالدین صفویان و محمد گل‌محمدی
 • ساخت تیزر و ویدئو:علی ضیاءسعیدی
 • مدیر صحنه:علی‌رضا محمدی
 • منشی صحنه:نیره غفاری