آنافورمیک

اطلاعات نمایش
  • قیمت:30000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:16
  • مدت زمان:55 دقیقه
خرید بلیط
18537 img 20200107 150621 696.2d42c6
اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
  • طراح صحنه:عارف شریفی
  • گرافیست:رامین مرادی
  • روابط عمومی:مهیار صیفوری