آناستازیا

اطلاعات نمایش
 • قیمت:30000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:17
 • مدت زمان:75 دقیقه
خرید بلیط
38991 posteranastasia.2d42c6

مترجم: سعید بیت اللهی
بازنویسی متن: گروه دومان
مشاور کارگردان: مهدی صلاحی

انتخاب موسیقی: حامد ملکنده

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • طراح صحنه: گروه دومان
 • طراح نور:حمید سلامی
 • طراح لباس: گروه دومان
 • چهره پردازی:کیمیا مردانی
 • عکاس: محدثه مقصودی
 • روابط عمومی:ارسلان گل محمدی