آنکس که نیامد می‌داند

اطلاعات نمایش
  • قیمت:20000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:17
  • مدت زمان:45 دقیقه
خرید بلیط
32586  . .2d42c6

موسیقی
تار: طهمورث امیری
دف، کاخن، پرکاشن: کوهیار اطهری نژاد

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
  • دستیار کارگردان و برنامه ریز: فاطمه حاجی عبدالهی و مهناز اینانلو
  • چهره پردازی:فاطمه بیدگلی
  • عکاس:فاطمه بیدگلی