آسانسور نداره

اطلاعات نمایش
 • قیمت:20000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:18
خرید بلیط
28306 img 20191116 wa0008.2d42c6

مترجم: هومن حسین زاده

 

یادداشت کارگردان:
اگرچه شیوه های گوناگونی در اجرای نمایشنامه های ابسورد وجود دارد،اما شیوه ی اجرایی بورلسک یکی از کارآمد ترین آنهاست.شیوه ی اجرایی بورلسک که پیش از هر چیز وام دار پیش بینی ناپذیری حرکت دلقک ها در سده های پیشین سینمای صامت دهه های ۱۹۲۰و ۱۹۳۰ است، برجانشینی یا هم نشینی غیر منطقی اشیاء،تکرار عناصر ضمنی متن در اجرا ،هم ارزی انسان و اشیاء روی صحنه و پرهیز از رئالیسم و مولف های روایی و تقلید و محاکات ارسطویی بر ساختار صحنه ،و نیز بهره گیری از کنش های رفتاری به جای حرکت ،گزینش نا موزون ریتم بدن با آوا ها و گفتگو ها،بداهه پردازی های نظامند و سکون و نشانه گریزی بصری چهره ی بازیگر در فرآیند هدایت بازیگر و دست یابی به نقش استوار است .پویایی تئاتر ابسورد مبتنی بر آزاد بودن آن است. آزادی از حصار روایت و قصه گویی، و از دراماتورژی مکتبی و مرکزیت معنا؛و برای اجرای این مرکز گریزی،یکی از بهترین شیوه های ممکن شیوه ی اجرایی بورلسک است.

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • دستیار کارگردان و برنامه ریز: مینا ترکمن
 • طراح صحنه:لبخند بدیعی
 • طراح نور:رضا خضرایی
 • طراح لباس:پگاه ترکی
 • گرافیست:مهران بی پروا
 • عکاس:مهران بی پروا
 • مدیر تولید:کهبد تاراج
 • مدیر صحنه:امیر حسین نوح نژاد
 • روابط عمومی:امیر قالیچی