اسب‌های پشت پنجره

اطلاعات نمایش
 • قیمت:40000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:19
 • مدت زمان:70 دقیقه
خرید بلیط
42283 asbhaye.poshte.panjere image.2d42c6

مترجم: مهشاد مخبری

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • دستیار کارگردان و برنامه ریز:فائزه نصیری
 • مجری طرح:فاطمه عبدالرحیمی
 • طراح صحنه:فاطمه عبدالرحیمی
 • طراح لباس:مجتبی جعفری پور
 • گرافیست:فاطمه عبدالرحیمی
 • چهره پردازی:مصطفی کرابی
 • عکاس:فاطمه مجد نیا
 • مدیر صحنه:میلاد مرتضوی