عاشقستان

اطلاعات نمایش
 • قیمت:30000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:19:30
 • مدت زمان:60 دقیقه
خرید بلیط
53312 photo 2019 10 23 14 56 38.2d42c6

دستیار گریم: مهرداد اشکانی

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • دستیار کارگردان و برنامه ریز:فرزاد ابوعلی، آرمین رجایی و امیرحسین اصفهانی
 • طراح صحنه: کیانوش احمدی و کاظم کامور بخشایش
 • طراح لباس: کیانوش احمدی و کاظم کامور بخشایش
 • گرافیست:جواد نقدی آجقان
 • چهره پردازی:آزاده مالمیر
 • عکاس:مهتا چراغی و امیر مبارکی
 • موسیقی:فرزاد ابوعلی، صادق لرکی و محمدعلی رحمانی