باگانه

اطلاعات نمایش
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:17
14152 img 20191203 164325 107.2d42c6

سه تار: فرزاد حاجی زاده
هنگ درام پرکاشن: امید میرپور
دف: مهدی سروش بیگدلی
سرنا ترومپت بالابان: میلاد قربانی
مجری گریم: مانا غریب
تبلیغات مجازی: علی اصغر ایزی

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • دستیار کارگردان و برنامه ریز:زهرا بنی عامری
 • طراح صحنه:نوید آقاجانپور
 • طراح نور:زهرابنی عامری
 • طراح لباس:فرنیا احمدوند
 • گرافیست:فرنیا احمدوند
 • چهره پردازی:آزاده مالمیر
 • عکاس:صابره مسلم و آزاده میرزایی
 • ساخت تیزر و ویدئو:picoffshow
 • منشی صحنه:رخساره بداغی
 • روابط عمومی:مبین هداوند