با من حرف بزن

اطلاعات نمایش
 • قیمت:30000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:21
 • مدت زمان:40 دقیقه
خرید بلیط
اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • دستیار کارگردان و برنامه ریز:مجتبی جعفری پور
 • مجری طرح:فاطمه عبدالرحیمی
 • گرافیست:فاطمه عبدالرحیمی
 • چهره پردازی:فائزه نصیری
 • عکاس:فاطمه مجدنیا
 • مدیر صحنه:محمدامین شفیق
 • منشی صحنه:فائزه نصیری