برگشتن

اطلاعات نمایش
 • قیمت:40000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:19:30
 • مدت زمان:75 دقیقه
خرید بلیط
71163 bargashtan poster 2.2d42c6
اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • دراماتورژ:مرتضی شاه کرم
 • دستیار کارگردان و برنامه ریز:مهدی کبه
 • دستیار دوم کارگردان:علیرضا نوری
 • طراح صحنه:منوچهر شجاع
 • طراح نور:رضا خضرایی
 • طراح لباس:پریدخت عابدین نژاد
 • دستیار لباس:زهره غلامی
 • گرافیست:سعیدشکرنیا
 • عکاس:سمیه میری
 • منشی صحنه:سمانه شعبانی
 • مدیر رسانه:فریبرز دارایی
 • مدیر تبلیغات:امیر پارسائیان مهر (گروه تئاتر مارکت)