به هوای پاک پرید

اطلاعات نمایش
  • تاریخ شروع:
  • ساعت:19
  • مدت زمان:50 دقیقه
خرید بلیط
45749 60891 500 500 tiwall v2.babd5f.2d42c6

سومین دوره رپرتوار عصر تجربه

نور: محمدحسین خادمی
صدا: طهورا محمدی

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل