بیله دیگ بیله چغندر

اطلاعات نمایش
  • قیمت:30000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:20:30
خرید بلیط
31015 image1.2d42c6
خلاصه

نویسنده: داوود فتعلی بیگی
کارگردان: منیژه داوری
بازیگران: امیر حسین انصافی، محسن قصری، امیر محمد انصافی، کوروش رخشنده پی، الهه پور جمشید، آساره هداوند و امیر پارسی

موسیقی: علی جباری و پیام رضایی
منشی صحنه: عاطفه داوری
دستیار کارگردان: کوروش رخشنده پی
مدیر صحنه: مصطفی قریشی
دستیار صحنه: امیرحسین جعفرپور
عکاس: سمیرا انصافی
روابط عمومی: احمدرضا حجارزاده
دستیار روابط عمومی: سمانه استاد
دکور: حسن داوری، حسین نجفی
لباس: صغرا مهرنیا
طراح پوستر و بروشور: مهسا زمانی

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل