بودن

اطلاعات نمایش
  • قیمت:45000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:17:30
  • مدت زمان:50 دقیقه
خرید بلیط
10020 500 5001.2d42c6
خلاصه

طراح و کارگردان: بارا زیگفوس دوتیر
دراماتورژ: سارا فندریک
بازیگران:(اجراگران) معصومه جلالیه و علیرضا میرمحمدی

مدیر تولید: کلارچه اورلمنس
مدیر هنری (ایران): هانی حسینی
موزیک: آیوند لونینگ
لباس: آندرا کرانزلین
طراح نور: جان فدینگر
دراماتورژ: سارا وندریک
تکنسین اجرا: ماری وندکاستیل و هانی حسینی
تولید: کمپانی گریپ
با همکاری خانه نمایش دا و عمارت نوفل‌لوشاتو

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل