حشره

اطلاعات نمایش
 • قیمت:35000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:18
 • مدت زمان:70 دقیقه
خرید بلیط
22029 7e6064de86 5dd826617a1ed814198b464d.2d42c6

مشاور کارگردان: محسن قزل سوفلو
ساخت آکسسوار: حجت هاشمی، فاطمه ملا احمدی و سمیه خواسته

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • دستیار کارگردان و برنامه ریز:احسان یزدان پناه
 • طراح صحنه:حمید شهرانلو
 • طراح نور:محمدرضا رحمتی
 • طراح لباس:سمیه خواسته
 • دوخت لباس:سمیه خواسته
 • گرافیست:علیرضا گلدهی
 • چهره پردازی:سید امین میری
 • عکاس:سارا ثقفی
 • ساخت تیزر و ویدئو:علیرضا گلدهی
 • موسیقی:هانی عبد المجید
 • منشی صحنه:فاطمه ملااحمدی
 • مدیر رسانه:گروه دژن