کوریولانوس

اطلاعات نمایش
 • قیمت:از 50000 تا 100000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:19
 • مدت زمان:70 دقیقه
خرید بلیط
90526 78705 500 500.2d42c6

براساس کوریولانوس اثر ویلیام شکسپیر

سرپرست نویسندگان: مصطفا کوشکی
مشاور کارگردان: هستی حسینی
گروه کارگردانی: آرش خاندوزی، احسان رضوانی، ریحانه رنجبر
تبلیغات مجازی: جارچی

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • طراح صحنه:مصطفا کوشکی
 • طراح نور:حسن محمدی
 • طراح لباس:ندا نصر
 • گرافیست:مهدی دوایی
 • عکاس:ساینا قادری
 • ساخت تیزر و ویدئو:بهرام رامه
 • موسیقی:علی سینا رضانیا
 • مدیر تولید:تئاتر مستقل تهران
 • مدیر رسانه:بابک احمدی
 • مدیر تبلیغات:علی ژیان