دد

اطلاعات نمایش
  • قیمت:15000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:18
  • مدت زمان:45 دقیقه
خرید بلیط
21282 img 20190803 083342 794.2d42c6 1

طراح پوستر: اصلان ثنایی
طراح بروشور: امیرحسین قنواتی
ساخت حجم: ماکتا قاسملو
نور و موزیک: شهاب مرندی
دستیاران صحنه: شبنم میرگلی، محمد حسین کریمی پناه

نمایش دد با اقتباس از نمایشنامه رومئو و ژولیت نوشته ویلیام شکسپیر به ترجمه کاظم فیروزمند نوشته شده است.

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
  • طراح صحنه:مریم خلیلی
  • طراح لباس:مریم خلیلی
  • چهره پردازی:فاطمه حسین زاده
  • عکاس:امید نصیری
  • ساخت تیزر و ویدئو:مریم خلیلی