دربسته

اطلاعات نمایش
  • قیمت:35000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:22:30
  • مدت زمان:90 دقیقه
خرید بلیط
78683 poster.2d42c6
اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
  • دستیار کارگردان و برنامه ریز:محمد رسول مرادی
  • گرافیست:استودیو سرونقش
  • عکاس:محمد رستگار
  • مدیر رسانه:گروه سنتک