درد و داد

اطلاعات نمایش
 • قیمت:30000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:21:15
 • مدت زمان:65 دقیقه
خرید بلیط
38183 image1.2d42c6

مشاور هنری: مریم قریشی
مدیر اجرایی: پریناز آبلی

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • دستیار کارگردان و برنامه ریز:آیلار باقری و نازنین بهادر
 • طراح صحنه:پوریا توکل خواه
 • گرافیست: مینا قانع
 • چهره پردازی:فرزانه جدید
 • عکاس: مینا قانع
 • موسیقی:سیامک خانقلی
 • مدیر تولید:مینا ترکمن
 • مدیر صحنه:مهران شکری مقدم
 • منشی صحنه:شهناز نوری و آذر دریانی