درماندگان آخر اسفند

اطلاعات نمایش
 • قیمت:35000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:21
خرید بلیط
23890 poster.2d42c6

انتخاب موسیقی: حامد برغانی

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • دستیار کارگردان و برنامه ریز:فاطمه مقدسی
 • طراح صحنه:ایمان نظری
 • طراح نور:ایمان نظری
 • طراح لباس:سارا حجت
 • گرافیست:بهزاد افتخاری
 • ساخت تیزر و ویدئو:آرش خلج
 • روابط عمومی:فرشته سهی