پیتر و نکش

اطلاعات نمایش
  • قیمت:30000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:20:30
  • مدت زمان:75 دقیقه
خرید بلیط
33062 untitled 2 recovered.2d42c6
اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
  • چهره پردازی:علی نوروزی و افسانه بصیر
  • عکاس:روسانا اربابی
  • ساخت تیزر و ویدئو:ابوالفضل حسینی و روسانا اربابی
  • آهنگساز:ابوالفضل حسینی