دروغ

اطلاعات نمایش
  • قیمت:40000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • ساعت:20:30
خرید بلیط
ebfc514a6aa3468c99a2019c570638d3
اطلاعات سالن
نقشه سالن
سایر عوامل
  • دستیار کارگردان و برنامه ریز:طهورا کریمی
  • گرافیست:زهرا مهدیان
  • مدیر تولید:بهنود محمدی‌پور