دراماتورژ

اطلاعات نمایش
 • قیمت:40000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:19:30
 • مدت زمان:60 دقیقه
خرید بلیط
14428 poster deramatorgue.2d42c6

طراحی کمپین تبلیغاتی و گرافیک: محمدصادق زرجویان، علی غیاثوند

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • دستیار کارگردان و برنامه ریز:مهسا اکبری
 • مجری طرح:سعید هنرآموز
 • طراح صحنه:گروه تئاتر ه
 • طراح نور:گروه تئاتر ه
 • طراح لباس:گروه تئاتر ه
 • گرافیست:صادق زرجویان و علی غیاثوند
 • چهره پردازی:گروه تئاتر ه
 • ساخت تیزر و ویدئو:محمد صادق زرجویان، علی غیاثوند و حمیدرضا طاهر
 • مدیر رسانه:شراره داودی
 • مدیر تبلیغات:صادق زرجویان