آزمون

اطلاعات نمایش
  • قیمت:30000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:19:30
  • مدت زمان:70 دقیقه
خرید بلیط
62942 img 20200203 171417 075 3.2d42c6

بر اساس فیلم سینمایی آزمون
مشاور کارگردان: امیر عبدالهی

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
  • دستیار کارگردان و برنامه ریز:رخسان معینی
  • گرافیست:رعنا تاجیک
  • عکاس:مریم اکبری
  • مدیر صحنه:محمدامین یاوری