فائزه یوسفی

اطلاعات نمایش
  • قیمت:30000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:18
  • مدت زمان:45 دقیقه
خرید بلیط
93693 faezeh yusefi poster 25.2d42c6

 تندیس بهترین بازیگری زن و جایزه بهترین نمایشنامه از دهمین جشنواره مونولوگ دانشگاه هنر

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
بازیگران
سایر عوامل
  • دستیار کارگردان و برنامه ریز:رضا طالبی
  • گرافیست:بهرام رامه
  • عکاس:مینا اسکندری
  • منشی صحنه:زهرا موسیوند