فردای شب

اطلاعات نمایش
  • قیمت:20000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:18
  • مدت زمان:50 دقیقه
خرید بلیط
63385 fardaye shab poster finall.2d42c6
نخستین رویداد اجرایی - پژوهشی کارگاه نمایش
طراح ویدیو: شهاب محمودی
اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
  • دستیار کارگردان و برنامه ریز:ستاره صمدی ردّانی
  • طراح صحنه:علیرضا وحدانی و جواد اسفندیاری
  • گرافیست:آیه حیدری