فصل گربه آبیست

اطلاعات نمایش
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:۱۹
 • مدت زمان:۸۰ دقیقه
خرید بلیط
41041 faslegorbeabist image.2d42c6

مشاور پروژه: حسین حیدری پور

اجرای نور: وحید عجب گلی
اجرای موزیک: مهدی رضایی
اجرای دکور: میلاد لطیفی
تولید محتوا: واحد رسانه آبان

تدارکات: سید امیر نقیبی و حسن طلعتی

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • مجری طرح:الهه کمال خانی
 • چهره پردازی:نوشین پزشکی
 • عکاس:ابوالفضل حسین شاهی و رها یزدی
 • ساخت تیزر و ویدئو:ابوالفضل حسین شاهی
 • مدیر تولید:میلاد لطیفی
 • منشی صحنه:سپنتا پزشکی
 • مدیر رسانه:محمدحسین عبدالهی
 • روابط عمومی:الهه کمال خانی