فورس ماژور

اطلاعات نمایش
  • قیمت:25000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:17
  • مدت زمان:70 دقیقه
خرید بلیط
36084 tiwall poster 1200x962.2d42c6

گروه کارگردانی: علی مؤذن و عرفان تهرانی فر

 

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
  • گرافیست:علی رفیعی
  • ساخت تیزر و ویدئو:علی نظری و عرفان تهرانی فر
  • منشی صحنه:شیما اله بیگ
  • مدیر تبلیغات:مریم شریعتی
  • روابط عمومی:گروه هنری پژواک