غارنشینان

اطلاعات نمایش
  • قیمت:35000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:19
  • مدت زمان:75 دقیقه
خرید بلیط
32250 gharneshinha social vitrin.2d42c6
اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
  • دستیار کارگردان و برنامه ریز:یگانه عصاری
  • طراح صحنه:ندا تمیمی
  • منشی صحنه:نازی نخجیری