پزشک نازنین

اطلاعات نمایش
  • قیمت:35000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:19:15
  • مدت زمان:75 دقیقه
خرید بلیط
97193 good.doctor6 image.2d42c6

مترجم: شهرام زرگر

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
  • گرافیست:ارسلان ابومحسن پور
  • مدیر صحنه:محمدحسین فروتن