گوشتان با من است؟

اطلاعات نمایش
  • قیمت:35000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:21:30
  • مدت زمان:40 دقیقه
خرید بلیط
85366 tiwall1.2d42c6
اطلاعات سالن
نقشه سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
  • مجری طرح:علی شعایی
  • گرافیست:امین منتظری
  • عکاس:مارال غفوریان