سال نوت مبارک

اطلاعات نمایش
  • قیمت:30000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:19:30
  • مدت زمان:55 دقیقه
خرید بلیط
80491 img 1686.2d42c6

مشاور نور: میلاد الهی
اتاق فرمان: وحید پناهی

اطلاعات سالن
سایر عوامل
  • گرافیست:مجتبی عاشوری