حذف به قرینه معنوی

اطلاعات نمایش
  • قیمت:25000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:19
  • مدت زمان:50 دقیقه
خرید بلیط
74690 poster.2d42c6
خلاصه

نویسنده و کارگردان: کتایون لطیف

بازیگران: صادق برقعی، بی‌تا عزیزاقلی، مریم گرجی، کتایون لطیف و سینا بیضاوی

مشاور متن و اجرا: سینا بالاهنگ
گروه کارگردانی: شیرین رضائی و نازنین رفاهی
طراح گرافیک: آرا قاراخانیان
عکاسان: شی‌وا خدابخش، نوید دوام‌نژادو مهدی همتی
تیزر و موشن: نوید دوام‌نژاد

خلاصه نمایش: در مسیر سیاره‌ شیتو، در وضعیت جاذبه‌ی صفر، نتایج اعلام شد: شکستِ محض. هاراگیری ناگزیر است.

نقشه سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل