حضار قیام کنند

اطلاعات نمایش
  • قیمت:30000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:21
  • مدت زمان:60 دقیقه
خرید بلیط
59827 photo    .2d42c6
خلاصه

نویسنده: مهتاب پویامنش
کارگردان: امیرحسین مدنی سادات
بازیگران: پگاه نقوی، پویا فیاضی، ابوالفضل خسروجردی، محمد طاهری، محسن مسعودی و مهتاب پویامنش

دستیار کارگردان: پگاه نقوی
موسیقی: ابوالفضل خسروجردی
طراح لباس: امیرحسین مدنی سادات
طراح دکور: امیرحسین مدنی سادات
طراح گریم: ابوالفضل خسروجردی
طراح پوستر: محسن عامل
طراح نور: امیرحسین مدنی سادات
روابط عمومی: حدیثه مقدم
عکاس: مینا قانع
خلاصه: دادگاهی متشکل از قاضی، دادستان، منشی و وکیل رای رسیدگی به اتهاماتی نامشخص تشکیل شده است، دادگاه با احضار شاهدین سعی می‌کند از ماهیت جرم سردربیاورد، اما در این بین اتفاقاتی رخ می‌دهد که روند همیشگی دادگاه را بر هم می‌زند.

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل