پس از برخورد جسم سخت به سر

اطلاعات نمایش
  • قیمت:30000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:19:30
  • مدت زمان:60 دقیقه
خرید بلیط
63824 .2d42c6
خلاصه

بازیگران این نمایش در هر اجرا تغییر خواهند کرد.

گروه کارگردانی: علیرضا نجفی، بهنام شریفی، تبسم ارجمند

اطلاعات سالن