ژوئیسانس

اطلاعات نمایش
  • قیمت:25000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:18:30
  • مدت زمان:50 دقیقه
خرید بلیط
55051 11.2d42c6
اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
  • دستیار کارگردان و برنامه ریز:ملیکا هاشم خانی
  • گرافیست:امیرحسین هرمزی
  • موسیقی:آرش آزادی