کاریزمای منفی

اطلاعات نمایش
  • قیمت:34000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:19
  • مدت زمان:80 دقیقه
خرید بلیط
14695 inshot 20190801 140844799.2d42c6

گروه کارگردانی: علیرضا غفوری، سوسن گوران، امیرعلی محمودی، کیمیا نیکزاد
نوازندگی همزمان: بهراد ضحاکی
طراح و مجری گریم: (بانوان) کیمیا علوب
طراح و مجری گریم‌: (آقایان) مهدی یاراحمدی
تیزرهای فردی
کارگردان: امیرعلی ابراهیمی
فیلمبردار: علیرضا غفوری
گریم: نگین جدید، کیمیا علوب، مهدی یاراحمدی
تدوین و صدا: علی ابراهیم
تیزرهای جمعی: علی ابراهیم
مشاور زبان فرانسه: مدیا مداح

عوامل اصلی
سایر عوامل
  • دستیار کارگردان و برنامه ریز:علی ابراهیم
  • طراح نور:امیرعلی ابراهیمی
  • موسیقی:اردوان آستانه ای و بهراد ضحاکی
  • مدیر تبلیغات: نگین جدید