کاتالپسی

اطلاعات نمایش
 • قیمت:40000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:21
 • مدت زمان:70 دقیقه
خرید بلیط
69467 poster.2d42c6

برنامه ریز: ساناز قراملکی
تبلیغات مجازی: گروه هنری پژواک

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • دستیار کارگردان و برنامه ریز: علیرضا بابایی
 • طراح نور:فرشاد نصیری
 • گرافیست:هومن عین الهی
 • عکاس: گلدیس نمازیان و رضاجاویدی
 • ساخت تیزر و ویدئو:سهیل ساعی و مهدی بزرگ زاده
 • مدیر تبلیغات:مریم شریعتی