خاک و تاج

اطلاعات نمایش
 • قیمت:40000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:18
 • مدت زمان:60 دقیقه
خرید بلیط
89325 capture.2d42c6.png1.2d42c6

- برداشتی از «هملت» و «مکبث» شکسپیر
صدای شخصیت ها: گلچهر دامغانی و زهرا صبری
طراحی و ساخت عروسک: رفعت هاشمی و مرضیه سرمشقی

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • دستیار کارگردان و برنامه ریز:هایده حسین زاده
 • طراح نور:علی کوزه گر
 • گرافیست:محسن ولیحی
 • چهره پردازی:فرناز مرتضوی
 • عکاس:مهدی آشنا
 • آهنگساز:حداد حیدری