خرکباب

اطلاعات نمایش
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:18
خرید بلیط
39011 poster1200.2d42c6
اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
  • طراح صحنه:محمود فدوی
  • طراح نور:فرشاد نصیری
  • گرافیست:سید محمد مساوات
  • عکاس:سارا ثقفی و سید محمد پورموسی
  • مدیر تولید:آرمان خوزستانی