کینه

اطلاعات نمایش
 • قیمت:30000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:20:15
 • مدت زمان:60 دقیقه
خرید بلیط
28230 poster kine 1.2d42c6
اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • دستیار کارگردان و برنامه ریز:سارا سیبی
 • طراح لباس:باران سیبی
 • چهره پردازی:فریماه فرجی
 • موسیقی:امیرعباس بادروج
 • منشی صحنه:عطیه علوی
 • روابط عمومی: ناصر ارباب