کروکی

اطلاعات نمایش
  • قیمت:60000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:21
  • مدت زمان:45 دقیقه
خرید بلیط
78677 photo 2020 08 10 14 22 25.2d42c6
اطلاعات سالن
عوامل اصلی
بازیگران
سایر عوامل
  • دستیار کارگردان و برنامه ریز:پریسا نقدی زاده و کاظم بابایی