لچک

اطلاعات نمایش
  • قیمت:20000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:18
  • مدت زمان:40 دقیقه
خرید بلیط

چیدمان: امیر ابراهیم زاده و رامونا رادی
طراحی ماسک و اجرای ماسک: رامونا رادی
طراح صدا: سپهر طهرانچی
مشاور کارگردان: علی کرسی زر

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
  • دستیار کارگردان و برنامه ریز:علیرضا مظفری
  • گرافیست:سینا سرمدی
  • مدیر صحنه:نونا آدینان