لرز

اطلاعات نمایش
 • قیمت:40000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:19
 • مدت زمان:65 دقیقه
خرید بلیط
اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • دستیار کارگردان و برنامه ریز:حسان گورابی، قباد جمشید نژاد و نیلوفر فروغی
 • مجری طرح:رها جهانشاهی
 • طراح صحنه:پوریا اخوان
 • طراح نور:داریوش علیزاده
 • طراح لباس:فرنیا احمدوند
 • گرافیست:محمدصادق زرجویان
 • ساخت تیزر و ویدئو:محمدصادق زرجویان
 • مدیر تولید:مسعود سقلاطون نیا
 • منشی صحنه:کیمیا سوبری